Cách đăng ký và tạo tài khoản Youtube

Bài viết hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản YouTube. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập Youtube từ máy tính hoặc điện thoại. Tài khoản YouTube và Google sử dụng chung thông tin đăng nhập, vì vậy khi có tài khoản Gmail hoặc tài khoản Google khác, bạn cũng có luôn tài khoản YouTube. Bạn có thể tạo tài khoản YouTube mới với bất kỳ địa chỉ email nào trên trang YouTube truy cập từ máy tính, hoặc bằng cách tạo tài khoản Gmail mới trên ứng dụng điện thoại YouTube.

Bài viết hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản YouTube. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập Youtube từ máy tính hoặc điện thoại. Tài khoản YouTube và Google sử dụng chung thông tin đăng nhập, vì vậy khi có tài khoản Gmail hoặc tài khoản Google khác, bạn cũng có luôn tài khoản YouTube. Bạn có thể tạo tài khoản YouTube mới với bất kỳ địa chỉ email nào trên trang YouTube truy cập từ máy tính, hoặc bằng cách tạo tài khoản Gmail mới trên ứng dụng điện thoại YouTube.

Phương pháp 1: Trên máy tính

Cách đăng ký và tạo tài khoản Youtube Trên máy tính

Bước 1: Mở YouTube. Truy cập https://www.youtube.com từ trình duyệt của máy tính để đến trang chủ YouTube.

trang chủ YouTube

Bước 2: Nhấp vào ĐĂNG NHẬP (SIGN IN). Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google trên trình duyệt, hãy nhấp vào lựa chọn này ở phía trên góc phải trang chủ YouTube.

Nếu đã đăng nhập vào tài khoản Google trên trình duyệt, bạn cũng đã đăng nhập vào tài khoản YouTube. Như vậy bạn không cần làm thêm gì nữa mà có thể bắt đầu sử dụng YouTube ngay lập tức!

Cách đăng ký và tạo tài khoản Youtube

Bước 3: Nhấp vào Tạo tài khoản (Create account) ở gần phía dưới góc trái trang đăng nhập để mở form (biểu mẫu) tạo tài khoản mới.

Cách đăng ký và tạo tài khoản Youtube - Img 04

Bước 4: Điền form tạo tài khoản Google. Nhập thông tin vào các trường sau:

First name (Tên) và Last name (Họ) - Nhập họ và tên của bạn vào trường phù hợp.

Your email address (Địa chỉ email của bạn) - Nhập địa chỉ email làm việc mà bạn đang sử dụng. Bạn không cần phải dùng tài khoản Gmail.

Password (Mật khẩu) - Nhập mật khẩu mà bạn muốn dùng để đăng nhập.

Confirm password (Xác nhận mật khẩu) - Nhập lại mật khẩu mà bạn vừa nhập trước đó.

Cách đăng ký và tạo tài khoản Youtube - Img 05

Bước 5: Nhập các thông tin trên form (Số điện thoại, địa chỉ Email khôi phục, ngày tháng năm sinh và giới tính của bạn) sau đó nhấn TIẾP THEO

Cách đăng ký và tạo tài khoản Youtube - Img 06

Bước 6: Xác minh số điện thoại.

Bạn nhập số điện thoại của bạn để google xác nhận thông tin người dùng. Điện thoại của bạn sẽ nhận được mã của google gửi về, bạn nhập mã đó vào ô xác minh sau đó nhấn Tiếp theo

Cách đăng ký và tạo tài khoản Youtube - Img 07

Bước 7: Kéo xuống và nhấp vào Tôi đồng ý ở cuối danh sách các điều khoản. Thao tác này sẽ tạo tài khoản Google, giúp bạn đăng nhập và mở lại trang YouTube.

Cách đăng ký và tạo tài khoản Youtube - Img 08

Phương pháp 2: Trên điện thoại

Make-a-YouTube-Account-Step-12.jpg

Bước 1: Mở YouTube -> Chạm vào ứng dụng YouTube với biểu tượng hình tam giác màu trắng trên nền đỏ.

Make-a-YouTube-Account-Step-13.jpg

Bước 2: Chạm vào biểu tượng "Profile" (Trang cá nhân) ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.

Make-a-YouTube-Account-Step-14.jpg

Bước 3: Chạm vào SIGN IN (Đăng nhập) trong danh sách lựa chọn để mở trình đơn mới.

Nếu đã đăng nhập vào một tài khoản YouTube, bạn chọn Switch account (Chuyển tài khoản) tại bước này.

Make-a-YouTube-Account-Step-15.jpg

Bước 4: Chạm vào Add account (Thêm tài khoản) ở gần cuối trình đơn.

Trên Android, bạn chạm vào biểu tượng + ở phía trên góc phải trình đơn.

Make-a-YouTube-Account-Step-16.jpg

Bước 5: Chạm vào đường dẫn Create account (Tạo tài khoản) ở gần cuối màn hình.

Make-a-YouTube-Account-Step-17.jpg

Bước 6: Nhập họ và tên. Gõ tên của bạn vào trường "First name", sau đó gõ họ vào trường "Last name".

Make-a-YouTube-Account-Step-18.jpg

Bước 7: Chạm vào nút NEXT (Tiếp tục) màu xanh dương ở cuối trang.

Make-a-YouTube-Account-Step-19.jpg

Bước 8: Nhập ngày sinh và giới tính của bạn. Chọn ngày, tháng, năm sinh của bạn, sau đó chạm vào khung lựa chọn "Gender" để chọn giới tính.

Make-a-YouTube-Account-Step-20.jpg

Bước 9: Chạm vào NEXT (Tiếp tục).

Make-a-YouTube-Account-Step-21.jpg

Bước 10: Tạo tên đăng nhập Gmail. Bạn không thể dùng địa chỉ khác Gmail để tạo tài khoản Google trên ứng dụng YouTube, do đó bạn cần tạo một tài khoản Gmail mới bằng cách gõ bất kỳ tên nào mà mình muốn dùng làm tên đăng nhập Gmail vào trường "Username".

Ví dụ, khi gõ "hanghanchinhhang" tại đây, bạn sẽ có địa chỉ Gmail là "[email protected]".

Khi tạo tài khoản YouTube trên điện thoại, bạn phải tạo một tài khoản Gmail thay vì dùng một địa chỉ email khác. Nếu muốn dùng địa chỉ không phải Gmail, bạn nên truy cập trang web YouTube để tạo tài khoản YouTube.

Make-a-YouTube-Account-Step-22.jpg

Bước 11: Chạm vào NEXT (Tiếp tục).

Make-a-YouTube-Account-Step-23.jpg

Bước 12: Nhập mật khẩu hai lần. Gõ mật khẩu mà bạn thích vào trường "Create password" (Tạo mật khẩu), sau đó gõ lại mật khẩu vào trường "Confirm password" (Xác nhận mật khẩu).

Make-a-YouTube-Account-Step-24.jpg

Bước 13: Chạm vào NEXT.

Make-a-YouTube-Account-Step-25.jpg

Bước 14: Kéo xuống và chọn SKIP (Bỏ qua) ở cuối trang.

Make-a-YouTube-Account-Step-26.jpg

Bước 15: Kéo xuống và chọn I AGREE (Tôi đồng ý) ở cuối danh sách các điều khoản YouTube.

Make-a-YouTube-Account-Step-27.jpg

Bước 16: Chạm vào NEXT để tạo tài khoản, đăng nhập và truy cập YouTube bằng tài khoản của bạn.

Các bạn nhớ đọc điều khoản sử dụng YouTube khi đăng nội dung hoặc tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng YouTube nhé.